วิธีการชำระเงินวิธีการชำระเงิน
หน้าหลัก
ความเป็นมาของบริษัท
ประวัติผู้บริหาร
เทคโนโลยีของ GiGA Wire
สินค้าและบริการ
คำถามที่พบบ่อย
ร่วมงานกับเรา
เทคโนโลยีของ GiGA Wire
 
Technology of GiGa Wire
เทคโนโลยีที่ใช้งานของ GiGA Wire

____________________________________________________________________________________________________________________

GiGA Wire เป็นโซลูชั่นเครือข่ายบรอดแบนด์ที่ใช้มาตรฐาน ITU-T G.hn ซึ่งรองรับการเข้าถึงบรอดแบนด์ทั้งแบบภายในคอนโดมิเนียม อพาร์เม้นต่างๆ โดยให้บริการผ่านสายทองแดงคู่เดิมของอาคารต่างๆ เหล่านั้น และยังลดปัญหา crosstalk ที่เกิดจากคู่สายทองแดง จึงทำให้สามารถให้บริการความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สูงถึง Gigabit (ที่ให้ความเร็วสูงกว่า VDSL ธรรมดาถึง 10 เท่า) และให้บริการเสริมต่างๆ อาทิ โทรศัพท์พื้นฐานบ้าน PSTN, VoIP, VDO IP, IP TV) บนคู่สายทองแดงเส้นเดียวกันได้
 
Giga Wire is a broadband network solution using the ITU-T G.hn standard, which supports both broadband access within the building or condominium and  apartments. It  provides this services through the same copper wires of those buildings and also it reduces the crosstalk caused by the copper wires Therefore, it can provide internet connection speeds up to Gigabit level (which is 10 times faster than conventional VDSL) and It has additional services such as fixed line telephone, PSTN, Vo IP, VDO IP, IP TV) on the same copper lines.
 


โครงข่ายของ GiGA Wire (GiGA Wire Network)
GiGa Wire Network as shown


 

 
 ช่วงความถี่ที่ใช้งานในโครงข่าย GiGA Wire (Frequency Band in GiGA Wire Network)

  Frequency Bandwidth of GiGa Wire Network
 
 
ช่วงความถี่ (Frequency Carriers) สำหรับใช้ภายในโครงข่าย GiGA Wire จะเป็นช่วงที่สูงกว่า ADSL / VDSL ที่อยู่ในช่วงความถี่ตั้งแต่ 3.5MHz – 100MHz ตามรูป

The frequency of GiGa Wire is normally higher than ADSL ? VDSL which is between 3.5 MHz – 100 M Hz ( see diagram below) 
 
 
ตัวอย่างการติดตั้ง GiGA Wire ภายในอาคาร
Sample of installation GiGa Wire  in a building
 
 


 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบนสายโทรศัพท์ ที่สามารถให้ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุด 1.7Gbps
High Speed Internet on telephone line which can delivery up to 1.7 Gbps.

  

 
บริษัท พีซ เทคโนโลยี่ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 5 อาคารโครงการสวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ชั้น 1 Zone C2 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Tel : 02-024 5549 | LINE ID:  @mpv0169x

Email: gigawire.ptc@gmail.com
Peace Technology Co.,ltd
No. 5, Suan Lum Night Bazaar Ratchadapisek Building,
Zone 1  C2 Ratchadapisek Road, Chomphon,Chatuchak
Bangkok
Tel : 02-024 5549 | LINE ID:  @mpv0169x
Email: gigawire.ptc@gmail.com 
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.